Μενού Κλείσιμο

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου (Στράτου, Καλαβρουζιώτου)

13,47 

1 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: Το βιβλίο αυτό είναι ένα πλήρες βοήθημα για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου. Σε κάθε κείμενο περιέχονται: • Εισαγωγικό σημείωμα, όπου δίνονται τα γραμματολογικά στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε λογοτέχνη και το έργο του γενικά, αλλά και το συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμα που ανθολογείται στο σχολικό βιβλίο. • Λεξιλογικά – Πραγματολογικά στοιχεία, όπου δίνονται η ερμηνεία δυσνόητων λέξεων ή φράσεων του κειμένου και πραγματολογικού περιεχομένου πληροφορίες. • Διάρθρωση σε ενότητες, όπου παρουσιάζεται η δομή του κειμένου. • Περιληπτική απόδοση του κειμένου. • Ερμηνευτικός σχολιασμός του κειμένου κατά ενότητες. • Στοιχεία τεχνικής, όπου εξετάζονται η τεχνική που ακολουθεί ο λογοτέχνης και τα εκφραστικά μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί. • Απαντήσεις στις εργασίες και στις διαθεματικές δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου. • Συμπληρωματικές εργασίες, όπου έχει κριθεί απαραίτητο, στις οποίες περιλαμβάνεται ενίοτε και συσχετισμός με παράλληλο κείμενο – οι απαντήσεις των συμπληρωματικών αυτών εργασιών δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πλήρες βοήθημα για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου.
Σε κάθε κείμενο περιέχονται:
• Εισαγωγικό σημείωμα, όπου δίνονται τα γραμματολογικά στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε λογοτέχνη και το έργο του γενικά, αλλά και το συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμα που ανθολογείται στο σχολικό βιβλίο.
• Λεξιλογικά – Πραγματολογικά στοιχεία, όπου δίνονται η ερμηνεία δυσνόητων λέξεων ή φράσεων του κειμένου και πραγματολογικού περιεχομένου πληροφορίες.
• Διάρθρωση σε ενότητες, όπου παρουσιάζεται η δομή του κειμένου.
• Περιληπτική απόδοση του κειμένου.
• Ερμηνευτικός σχολιασμός του κειμένου κατά ενότητες.
• Στοιχεία τεχνικής, όπου εξετάζονται η τεχνική που ακολουθεί ο λογοτέχνης και τα εκφραστικά μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί.
• Απαντήσεις στις εργασίες και στις διαθεματικές δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου.
• Συμπληρωματικές εργασίες, όπου έχει κριθεί απαραίτητο, στις οποίες περιλαμβάνεται ενίοτε και συσχετισμός με παράλληλο κείμενο – οι απαντήσεις των συμπληρωματικών αυτών εργασιών δίνονται στο τέλος του βιβλίου.