Μενού Κλείσιμο

80 μέρες διακοπές από τη Δ’ στην Ε’ Δημοτικού (Σάκκου)

9,34 

3 σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: Το βιβλίο αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: • Κρυπτόλεξα • Σταυρόλεξα • Μεσοστιχίδες • Ακροστιχίδες • Αινίγματα • Λαβυρίνθους • Μοτίβα • Γρίφους • Μαγικά τετράγωνα • Αριθμητικά τετράγωνα. Με τις δραστηριότητες αυτού του βιβλίου τα παιδιά: • Αξιοποιούν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών τους. • Αφομοιώνουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει. • Κατακτούν νέες γνώσεις. • Καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους. • Οξύνουν την οπτική τους αντίληψη, την περιέργεια και τη φαντασία τους. • Εξασκούν την παρατηρητικότητά τους. • Μαθαίνουν να κάνουν λογικούς και μαθηματικούς συλλογισμούς, να επεξεργάζονται δεδομένα και να διατυπώνουν συμπεράσματα.

Το βιβλίο αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
• Κρυπτόλεξα • Σταυρόλεξα • Μεσοστιχίδες • Ακροστιχίδες • Αινίγματα • Λαβυρίνθους • Μοτίβα • Γρίφους • Μαγικά τετράγωνα • Αριθμητικά τετράγωνα.
Με τις δραστηριότητες αυτού του βιβλίου τα παιδιά:
• Αξιοποιούν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών τους.
• Αφομοιώνουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει.
• Κατακτούν νέες γνώσεις.
• Καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους.
• Οξύνουν την οπτική τους αντίληψη, την περιέργεια και τη φαντασία τους.
• Εξασκούν την παρατηρητικότητά τους.
• Μαθαίνουν να κάνουν λογικούς και μαθηματικούς συλλογισμούς, να επεξεργάζονται δεδομένα και να διατυπώνουν συμπεράσματα.